ساخت و تهیه قطعات اپتیکی در مراکز همکار

مشخصات قطعات اپتیکی از طراحی استخراج می شود. اطلاعات مورد نیاز برای سفارش و نقشه های ساخت آنها تهیه و به مراکز همکار برای تولید ارسال می شود

طراحی مفهومی

امکان سنجی و طراحی مفهومی پروژه های اپتیکی بر پایه الزامات سامانه، درخواست مشتری و استانداردها انجام می شود. طراحی و بهینه سازی سامانه اپتیکی با توجه به مشخصات اسمی سامانه، ویژگی های سامانه های مشابه موجود و قابلیت تهیه انجام می شود. با توجه به حساسیت سیستم و کیفیت مورد انتظار و هزینه های سامانه قطعات و زیرسامانه ها تلرانس گذاری می شوند. در دسترس بودن مواد، قیمت و هزینه  در طراحی اعمال می شود.

    

 

 

 

 

مشاوره انتخاب و خرید

به مشتری برای انتخاب سامانه بر اساس نیاز و مشخصات پروژه مشاوره داده می شود. استانداردهای انتخاب سامانه و پارامترهای عملکردی آن برای انتخاب درست در اختیار مشتری قرار داده می شود.
شرکت های توليد و فروش قطعات و سامانه های مورد نياز معرفی می شود. در صورت وجود چند منبع برای تهيه يک سيستم، بين آنها از نظر قيمت، امکان تهيه و مشخصه کاری مقايسه انجام می شود.

 

آموزش

مبانی تئوری مورد نياز طراحی اپتيک و آزمون های عملکردی به صورت کاربردی آموزش داده می شود.
آموزش مهندسی اپتيک (مبتدی، حرفه ای و پیشرفته)
آموزش آزمون عملکرد سيستم های اپتيکی(عملی و نظری)
آموزش روش کار با  قطعات و سيستم های مورد نياز برای تجهيز آزمايشگاه
نحوه تست سيستم های اپتيکی و برپايی چيدمان تست با تجهيزات آموزش داده می شود.